لطفاً صبر کنید ...

ترانسدیوسر

یک ترانسدیوسر (مبدل) وسیله ای است که سیگنال الکتریکی حاصله از سنسور را تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می کند،

محصولات شرکت ها
ترانسدیوسر فشار یکبار مصرف شنزن (shenzhen) چین
ترانسدیوسر فشار یکبار مصرف شنزن (shenzhen) چین
ترانسدیوسر فشار یکبار مصرف شنزن (shenzhen) چین - Disposable Blood Pressure Transducer
دام  کابل  ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان
دام کابل ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان
دام کابل ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان - novatrans-cable for tek 414 for ibp and all products
ترانسدیوسر برون ده قلبی پالشن (PULSION) آلمان
ترانسدیوسر برون ده قلبی پالشن (PULSION) آلمان
ترانسدیوسر برون ده قلبی پالشن (PULSION) - Simulators, Transducer Output, Cardiac Output
ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان - pressure transducer
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان - Domes, pressure transducer
ترانسدیوسرIBP یکبارمصرف اس سی دبلیو (SCW) چین
ترانسدیوسرIBP یکبارمصرف اس سی دبلیو (SCW) چین
ترانسدیوسرIBP یکبارمصرف اس سی دبلیو (SCW) چین - single and double IBP dispposable transducer
کابل رابط برای ترانسدیوسر اس سی دبلیو (SCW) چین
کابل رابط برای ترانسدیوسر اس سی دبلیو (SCW) چین
کابل رابط برای ترانسدیوسر اس سی دبلیو (SCW) چین - disposable IBP transducers interface cable
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط