لطفاً صبر کنید ...

آمنیوسکوپ

آمینوسکوپها آندوسکوپهایی هستند که برای عبور دادن مستقیم از کانال گردنی به درون محفظه بسته بین جنین و غشاءِ آن یعنی حفره amniotic برای معاینه چشمی، نمونه برداری و/یا درمان جنین قبل از پاره شدن غشاء، طراحی شده اند. آمینوسکوپها معمولاً شامل یک پوشش خارجی، سیستم نوردهی و کانال کاری برای کتترها و ابزار عملیاتی می باشند. این آندوسکوپها ممکن است سخت یا انعطاف پذیر باشند.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط