لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
میکروسکوپ الکترونی مدل  TESCAN-XMU MERLIN
میکروسکوپ الکترونی مدل TESCAN-XMU MERLIN
میکروسکوپ الکترونی مدل MERLIN محصول کمپانی SEM کشور چین برای تعیین ترکیب شیمیایی زمینه و (EDS) آنالیز نقطه ای و بالک به صورت عنصری و تهیه تصاویر و بررسی ساختار میکروسکپی و شناسایی اولیه مواد مجهول به کار می رود .
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Imager
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Imager
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Imager محصول آلمان درجه بالایی از انعطاف پذیری توسط دو مدل با استندهای کاملا قابل تغییر ارایه میدهد: مدلهای Z2 (موتوریزه) و D2 (دستی) و هم چنین برای کاربردها و بودجههای واضح و مشخص استندهای از قبل ترکیببندی شده در نظر گرفته شده است: مدلهای M2 (موتوریزه) و A2 (دستی)
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Star Plus
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Star Plus
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Star Plus محصول آلمان برای کلینیک ها آزمایشگاه ها واحد های آموزشی پرشکی بیولوژی شیمی و علوم محیطی طراحی شده است.
یک میکروسکوپ هوشمند از زایس با کارایی آسان بدون خستگی و کاملا مقرون به صرفه. Axiostar plus تمام نیازهای شما را برای کاربردهای فاز کنتراست پولاریزان و فلورسان برآورده می سازد.
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Lab.A1
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Lab.A1
میکروسکوپ آزمایشگاهی (Carl Zeiss) مدل Axio Lab.A1 محصول آلمان با کارایی و اپتیک بی نظیر برای کاربردهای آزمایشگاهی روزمره طراحی شده است. با توجه به اهمیت بسیار بالای تصاویر آزمایشگاهی به شما تضمین میدهیم با میکروسکوپی کار خواهید کرد که حداکثر کارایی را با مقرون به صرفه بودن و مزیت استفاده طولانی مدت بدون خستگی درآمیخته است. این میکروسکوپ تمام کاربردهای برایتفیلد دارکفیلد فاز کنتراست و فلورسان را با گستره وسیعی از عدسی های شیی IC2S زایس امکان پذیر میسازد.
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط