لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان
فشارسنج دیجیتالی مدل (BM26) بیورر (Beurer) آلمان با اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب .
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 58) مارک (Beurer) آلمان مناسب دور بازوی 30-22 سانتیمتر می باشد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 95) مارک (Beurer) آلمان قابلیت اندازه گیری تمام اتوماتیک فشارخون و ضربان قلب از طریق بازو را دارد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 65) مارک (Beurer) آلمان قابلیت اندازه گیری فشار خون به صورت تمام اتوماتیک را دارد .
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان
فشارسنج بازویی مدل (BM 90) مارک (Beurer) آلمان دارای 06 حافظه داخلی و صفحه نمایش بزرگ می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط