لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller 2
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller 2
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller 2 محصول آلمان دارای لامپ ۳/۵ ولت زنون و هندل نوع C می باشد .
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Miller محصول آلمان دارای لامپ ۲/۵ ولت LED یا زنون فایبر اپتیک و هندل نوع C می باشد .
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh 2
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh 2
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh 2 محصول آلمان دارای هندل نوع C و شارژر یا باطری می باشد .
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh ri-modul
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh ri-modul
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh ri-modul محصول آلمان دارای هندل: نوع C یا شارژر و تیغه راست شماره ۲ ۳ ۴ می باشد .
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh محصول آلمان دارای هندل نوع C و لامپ: ۳/۵ ولت LED یا زنون فایبر اپتیک می باشد .
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل ri-modul Miller
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل ri-modul Miller
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل ri-modul Miller محصول آلمان دارای لامپ ۳/۵ ولت LED یا زنون فایبر اپتیک و هندل نوع AA می باشد .
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل  Miller 2
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Miller 2
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Miller 2 محصول آلمان دارای تیغه راست شماره ۰۱۲ و لامپ ۳/۵ ولت زنون می باشد .
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل  Miller
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Miller
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Miller محصول آلمان دارای هندل نوع AA و شارژر یا باطری می باشد .
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل  Mc- intosh 2
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh 2
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh 2 محصول آلمان دارای لامپ ۳/۵ ولت LED یا زنون فایبر اپتیک و هندل نوع AA می باشد .
 لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل  Mc- intosh
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر (Riester) مدل Mc- intosh محصول آلمان دارای لامپ: ۲/۷ ولت هالوژن و شارژر می باشد .
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh محصول آلمان با قابلیت کارکرد با باتری 5/2 ولت (یکبار مصرف) و یا باتری قابل شارژ 5/3 ولت برای ایجاد نور بیشتر و دارای محافظ در دو انتهای باند فیبر نوری می باشد .
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان - لارنگوسکوپ
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط