لطفاً صبر کنید ...

عینک سربی

عینک سربی می تواند دوز جذبی در چشم ها را تا 98 کاهش دهد

محصولات شرکت ها
عینک سربی CAWO
عینک سربی CAWO
عینک سربی CAWO محصول آلمان جهت استفاده در بخشهای آنژیوگرافی و اتاق عمل C-ARM می باشد و میزان سرب استاندارد آن 0.5 میلی متر است .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط