لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6800 چین
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6800 چین
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6800 چین دارای سیستم فلوسایتومتری لیزر همراه با رنگ آمیزی شیمیایی بعلاوه امپدانس و فتومتری بمنظور سنجش دقیق پارامترها می باشد .
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6500 چین
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6500 چین
سل کانتر هماتولوژی دیروی (Dirui) مدل BF-6500 چین با قابلیت اندازه گیری نمونه خون تام و خون رقیق شدهدارای سیستم نمونه برداری دستی می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط