لطفاً صبر کنید ...

شیور

شیور (shaver) برای از بین بردن موهای زاید بدون کوچکترین آسیب پوستی است.

محصولات شرکت ها
شیور و هندپیس آرتروسکوپی (Smith Nephew) مدل DYONICS POWER II
شیور و هندپیس آرتروسکوپی (Smith Nephew) مدل DYONICS POWER II
شیور و هند پیس آرتروسکوپی Smith Nephew محصول کشور آمریکا با قابلیت سیستم کنترل قدرت برای برداشتن یک سظح جدید طراحی شده است.
ترکیب حالت آرتروسکوپی و گشتاور قدرتمند برای برداشتن بافت نرم توسط هندپیس عملکرد شیور را قدرتمندتر ساخته است.
شیور و هندپیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) مدل ENDOMAT SELECT
شیور و هندپیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) مدل ENDOMAT SELECT
شیور و هند پیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) محصول آلمان مجهز به یک پمپ غلتکی که تنظیم آبیاری مایعات را با توجه به آخرین استاندارد ها بر عهده دارد.
افزایش موقتی در فشار و آبیاری موجبات کاهش خونریزی توسط این دستگاه فراهم می شود .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط