لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY محصول چین دارای شفت برای راحتی در عمل که می تواند از آسیب های بافتی جلوگیری کند.
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY محصول چین برای قطع کردن و برداشتن و منگنه کردن در جراحی های اطفال و قفسه سینه و بیماری های زنان کاربرد دارد. در جراحی های مختلف امکان استفاده از سایزهایی مختلفی چون ۶۰ میلیمتری ۸۰ میلیمتری ۱۰۰ میلیمتری را دارد.
استپلر حلقوی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر حلقوی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر حلقوی یکبار مصرف مارک XNY محصول چین دارای عملکرد خودکار است که با نزدیک شدن به محل دیگر نیاز به کار دست ندارد و وقتی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند همزمان در صفحه نمایش نقطه سبزرنگ (سوزندان ایمن) نشان داده می شود که در عین حال جراح می تواند با استپلرارتفاع بسته شده را براساس ضخامت بافت بدن به طور دقیق تنظیم کند. با تنظیم کردن مناسب قطر داخلی و خارجی کارتریج استپلر می توانید نور کمی ایجاد کرده و از پارگی بافت به وسیله استپلرهای بزرگتر اطمینان حاصل کنید.
استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف مارک XNY محصول چین برای ترمیم و منگنه کردن پرولاپس مخاطی مقعد و یا بافت مخاطی همورئید استپلر حلقوی مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول دارای عملکرد خودکار است که با نزدیک شدن به محل دیگر نیاز به کار دست ندارد و وقتی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند همزمان در صفحه نمایش نقطه سبزرنگ (سوزندان ایمن) نشان داده می شود که در عین حال جراح می تواند با استپلرارتفاع بسته شده را براساس ضخامت بافت بدن به طور دقیق تنظیم کند.
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط