لطفاً صبر کنید ...

انواع کیف

کیف نگهداری تجهیزات پزشکی به صورت اختصاصی است و کاربردهایی مانند نگهداری انسولین و خنک نگهداشتن آن را بر عهده دارد .

محصولات شرکت ها
کیف نگهداری انسولین
کیف نگهداری انسولین
کیف نگهداری انسولین ساخت ایران به صورت اختصاصی برای نگهداری انسولین برای مدت زمان حدود ۲۰ ساعت طراحی شده است. این کیف دارای بدنه عایق حرارتی کیف و یخ مخصوص طراحی شده برای این محصول بوده و قیمت آن در حدود یک پنجم نمونه مشابه آلمانی می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط