جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

آشنایی مختصر با صافی دیالیز (Dialysis Filter)

مفاهیم پایه :

واژه Dialysis به معنای ترکیب مواد حل شونده در یک محلول و واژه ی Filter به معنای حذف بخش های نامطلوب می باشد.

فیزیولوژی :

در مراحل پیشرفته و نارسایی حاد کلیه که کلیه ها نمی توانند عمل تصفیه خون را به خوبی انجام دهند ، روش های مصنوعی تصفیه خون مانند دیالیز و پیوند کلیه در بیمار کمک کننده است. صافی دیالیز نقش مهمی در بهبود روند درمانی بیمار می تواند ایفا کند.

طرز کار :

صافی دیالیز دارای فیبرهای توخالی و نیمه تراوایی است که در هنگام عمل همودیالیز به موجب عبور خون بیمار از درون این فیبرها و عبور مایع دیالیز در خلاف جهت جریان خون از قسمت بیرونی فیبر و با استفاده از پدیده انتشار (Diffusion) مواد زائد با وزن مولکولی کم مانند اوره و ... را از خون جدا می کند و آنها پس از عبور از میان الیاف نیمه تراوا و ورود به مایع دیالیز از بدن خارج شده و موجب تصفیه خون می شود. همچنین عمل اولترافیلتراسیون با افزایش فشار هیدرواستاتیک در دو طرف غشاء صافی دیالیز موجب خروج آب اضافی موجود در بدن بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی و یا نارسایی حاد کلیوی می شود.

موارد کاربرد :

صافی دیالیز یک وسیله پزشکی بوده که نقش مهم و اساسی را در عمل همودیالیز ایفا می کند. از این دستگاه برای تصفیه خون و خروج آب اضافی موجود در بدن بیماران استفاده می شود.

انواع صافی دیالیز
صافی های دیالیز در دو نوع مختلف تولید می شوند :

  1.  Low Flux
  2. High Flux

مزایای صافی دیالیز High Flux :

  • حداقل فعال سازی کمپلمان
  • کاهش احتمال بروز انعقاد
  • کاهش کمتر لکوسیتها
  • کمترین فعال سازی سلول های خون و در نتیجه کمترین آزادسازی سازی سایتوکین
  • جذب آندوتکسینها
  • عوارض جانبی کمتر از قبیل بیماری های قلبی و عروقی

مشخصات :
صافی دیالیز یک محصول استریل ، یکبار مصرف ، غیرسمی و غیر تب زا و همچنین زیست سازگار است.

 

نظرات کاربران

ثبت نظر شما