جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

فراخوان همکاری با مجله JAMSAT و ارسال مقاله توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

فراخوان همکاری با مجله JAMSAT و ارسال مقاله توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه جهت درج در مجله

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به درگاه مجله به آدرس http://jamsat.sums.ac.ir/index.php/JAMSAT مراجعه فرمایید

.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما