جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

ربات (HAL) که از کمر درد و آسیب نخاعی جلوگیری می کند

محققان دانشگاه تسوکوبای ژاپن رباتی ساخته اند که از آن به عنوان پوشش محافظ خارجی استفاده می‌شود.

سازمان FDA آمریکا ربات HAL را به عنوان اولین ربات محافظ کارگران و پشتیبان مراقبتی آنها اعلام کرده است که با وجود آن در محیط‌های کاری می‌توان استانداردهای بین المللی کار را رعایت کرد. ربات HAL میتواند به کارگران هنگام بلند کردن اجسام سنگین و همچنین در بیمارستانها به پرستاران هنگام جابجایی افراد معلول کمک کند.

نحوه استفاده از این ربات این است که آن را به دور کمر بسته و همچنین به رانها متصل می‌کنیم و با کمک آن میتوان اشیاء سنگین را بلند کرد. همچنین درون این ربات حسگرهایی تعبیه شده است که فعالیت دستگاه نخاعی را چک کرده و از صدمه زدن به کمر جلوگیری می‌کند. همچنین باتری لیتیوم- یونی آن میتواند با هر بار شارژ به مدت سه روز مورد استفاده قرار گیرد.

 

نظرات کاربران

ثبت نظر شما