جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

موفقیت محققان در تولید نخاع (spinal cord) کامل در آزمایشگاه

طی سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری در حوزه استفاده از سلول‌های بنیادی برای رشد و تولید نای، مثانه،و مجرای ادرار حاصل شده است و در برخی از موارد، عضو تولید شده به بدن بیمار پیوند زده شده است. تحقیقاتی برای رشد بافت قلب و کبد در حال پیگیری است، محققان انگلیسی بدنبال رشد عروق خونی هستند و برخی محققان نیز بدنبال تولید بخش‌های کوچکی از بافت مغز بعنوان پیچیده‌ترین عضو بدن انسان هستند.

محققان دانشگاه درسدن در یک دستاورد مهم، موفق به رشد نخاع کامل با استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی در آزمایشگاه شدند. رشد بافت یا اندام مختلف، به استفاده از داربست زیست‌ تخریب‌پذیر وابسته است؛ زمانیکه سلول‌های بنیادی خود بیمار درون این داربست کشت داده می‌شوند، سطحی برای سلول‌ها ایجاد می‌شود که مواد مغذی مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

سوسپانسیون‌های تک سلول از سلول‌های بنیادی موش در ژل مواد مغذی سه‌بعدی در ظرف آزمایشگاه کشت داده شدند. با تأمین تمامی شرایط مورد نیاز، سلول‌های بنیادی شروع به هماهنگ کردن عوامل رشد، بخصوص سه‌گانه مولکول‌های سیگنال‌دهی hedgehog، در اطراف خود کردند؛ معروف‌ترین سه‌گانه Sonic Hedgehog نام دارد که قادر به تحریک مستقیم رشد نورون‌ها در غلظت مورد نظر است. نخاع مانند مغز یک ساختار سازماندهی شده پیچیده است که در آن سلول‌ها در الگوهای خاصی چیده شده‌اند. در جنین، یک ساختار موسوم به طناب‌پشتی (notochord) مانند مرکز سیگنال‌دهی عمل می‌کند؛ طناب‌پشتی اقدام به فعال کردن Sonic Hedgehog در پشت لوله عصبی می‌کند.

 

نظرات کاربران

ثبت نظر شما