توسعه صنعتی الکترونیک
  • نوع مالکیت شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت 60732
  • مدیر عامل
  • موقعیت ایران-تهران- تهران -بلوار مرزداران _ خیابان شهید ابراهیمی _ برج الوند _ طبقه دهم _ واحد 1004
اطلاعات تماس
معرفی
شرکت توسعه صنعتی الکترونیک در سال 1367 با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین باسابقه و مجرب در رشته برق و الکترونیک وارد عرصه تجهیزات پزشکی در کشورمان شد.

هدف و انگیزه اصلی در راهاندازی این شرکت تلاش مستمر در ارائه خدمات مطلوب به پزشکان و بیماران بود. این هدف جز با همکاری بیدریغ مهندسان و کارشناسان و عزم جزم آنها در ورود علوم و تکنولوژی جدید به سرزمین عزیزمان ایران میسر نبود. در همین راستا مهندسین فعال در شرکت توسعه صنعتی الکترونیک با بهرهگیری از نیروهای تحصیلکرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به نصب و راهاندازی تجهیزات مدرن پزشکی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

مجموعه این اقدامات در گذر زمان باعث پدید آمدن پتانسیلی فعال در عرصه استفاده از تکنولوژی روز دنیا در زمینه تجهیزات پزشکی در مراکز مختلف درمانی شده است. به نحوی که اکنون این شرکت با سپری کردن بیش از ربع قرن از فعالیت خود موفق به ارائه سرویس در اکثر بیمارستانهای کشور گردیده است. سعی و تلاش مدیران شرکت افزایش بهرهوری همراه با توسعه امکانات سختافزاری و نرمافزاری در شرکت و نیز انجام اصولی و کارشناسی کلیه پروژهها با استفاده از امکانات و دانش نیروهای متخصص بوده است .


عشق به وطن سرلوحه کار و امید تنها رمز ادامه راه است . اینک با مساعی کارشناسان و مدیران شرکت موفق شدهایم که بیش از 220 دستگاه از محصولات کمپانی سونوسایت را در بیمارستانهای سراسر کشور نصب و راهاندازی نموده و توانستهایم نام SONOSITEرا در چهار گوشه ایران پر آوازه کنیم . حضور مقتدرانه در عرصه تجهیزات پزشکی مرتبط با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا در داخل و خارج از کشور به همراه کوشش در جهت افزایش توان علمی پزشکان کشور همواره در دستور کار مدیران شرکت توسعه صنعتی الکترونیک میباشد.