عضویت ویژه

  • عضویت ویژه چیست ؟

عضویت ویژه امکان استفاده از کلیه خدمات gmed را برای آن دسته از فروشندگان تجهیزات پزشکی که مایل به افزایش سهم خود از بازار فروش تجهیزات پزشکی هستند، فراهم می کند. راهکارهای gmed برای اعضای ویژه تبلیغات هدفمند تر و در نتیجه فروش بیشتر را به دنبال خواهد داشت. اعضای ویژه ضمن داشتن امکانات بیشتر نسبت به سایر اعضا، از حضور یک کارشناس خبره جهت مشاوره در خصوص استفاده از امکانات سایت نیز بهره مند خواهند شد.

 

  • چگونه عضو ویژه شویم ؟

کلیه فروشندگان تجهیزات پزشکی می توانند با پرداخت حق عضویت بعنوان یکی از اعضای ویژه gmed شناخته شوند.