آخرین محصولات حوزه تجهیزات عمومی اورژانس :
شرکت های ویژه در حوزه تجهیزات عمومی اورژانس : [در مورد عضویت ویژه بیشتر بدانید]
ترازو
درحال‌بارگزاری...
ترالی
درحال‌بارگزاری...
فلومتر
درحال‌بارگزاری...
انواع کیف
درحال‌بارگزاری...
انواع اره
اکسیژن ساز
درحال‌بارگزاری...
برانکارد
درحال‌بارگزاری...
انواع کنسول
درحال‌بارگزاری...
انواع فشار خون سنج (فشارسنج)
درحال‌بارگزاری...
گلوکومتر (دستگاه تست قند خون)
درحال‌بارگزاری...
انواع ویلچر
درحال‌بارگزاری...
مانومتر
درحال‌بارگزاری...
انواع پمپ (سرم -سرنگ و ...)
درحال‌بارگزاری...
پاراوان
کپسول اکسیژن
استابلایزر
انواع تخت اتاق عمل
درحال‌بارگزاری...
انواع تخت بستری
درحال‌بارگزاری...
انواع تخت معاینه
درحال‌بارگزاری...
تخت CPR
درحال‌بارگزاری...
چربی و کلسترول سنج
انواع تخت کالبد شکافی
انواع سنسور پزشکی
درحال‌بارگزاری...
انواع لیگاتور
درحال‌بارگزاری...