آخرین محصولات حوزه تجهیزات تخصصی قلب و عروق :
شرکت های ویژه در حوزه تجهیزات تخصصی قلب و عروق : [در مورد عضویت ویژه بیشتر بدانید]
پکهای استریل
اره استرنوم
استپلر پوستی
درحال‌بارگزاری...
تصویربرداری اولتراسوند
درحال‌بارگزاری...
تله متری قلبی
تمرین تنفس
توان بخشی قلبی
پلی سومنوگرافی
پیس میکر
درحال‌بارگزاری...
تجهیزات سربی آنژیوگرافی
ترانسدیوسر
درحال‌بارگزاری...
تروکار
درحال‌بارگزاری...
انسداد عروق بزرگ
اواتراسوند درون عروقی
درحال‌بارگزاری...
بررسی گرفتگی عروق مغزی
برون دهی حجم خون قلب
ارگو اسپیرومتری
درحال‌بارگزاری...
ارگومتر
دستگاه تست ورزش
درحال‌بارگزاری...
باز توانی قلبی و ریوی
درحال‌بارگزاری...
سانترال پزشکی قلب
الکتروکوتر آرگون پلاسما
هولتر مانیتورینگ ECG
درحال‌بارگزاری...
هولتر مانیتورینگ فشار خون
درحال‌بارگزاری...
الکتروفیزیولوژی
درحال‌بارگزاری...