آخرین محصولات حوزه تجهیزات تخصصی پزشکی هسته ای :
رادیوتراپی
درحال‌بارگزاری...
دستگاه سنجش تراکم استخوان
درحال‌بارگزاری...
شتاب دهنده خطی
درحال‌بارگزاری...
ام آر آی
درحال‌بارگزاری...
تصویربرداری اولتراسوند
درحال‌بارگزاری...
آرشیو تصاویر پزشکی
درحال‌بارگزاری...
آنژیوگرافی
درحال‌بارگزاری...
پانورکس
درحال‌بارگزاری...
رادیولوژی
درحال‌بارگزاری...
سونوگرافی
درحال‌بارگزاری...
سی آرم
درحال‌بارگزاری...
سی تی اسکن
درحال‌بارگزاری...
دستگاه فتال مانیتورینگ
درحال‌بارگزاری...
ماموگرافی
درحال‌بارگزاری...
هود شیمی درمانی
درحال‌بارگزاری...
پرینتر پزشکی
درحال‌بارگزاری...
تانک ظهور و ثبوت
تیوب اشعه ایکس
درحال‌بارگزاری...
نگاتوسکوپ
انواع دستگاه ویدیو پزشکی
درحال‌بارگزاری...
توموگرافی
براکی تراپی
تصویربرداری گاما
گاما نایف
درحال‌بارگزاری...
عکسبرداری ماورا بنفش