لطفاً صبر کنید ...

کیسه خون تکی با بازوی نمونه گیری

کیسه خون تکی همراه با سیستم بازوی نمونه گیری 450 میلی لیتر و دارای سوزن G16 و محلول ضد انقاد CPDA1
کاربرد: برای نگه داری و جمع آوری خون کامل با سیستم بازوی نمونه گیری خون جهت نمونه برداری
استعلام قیمت
قیمت : تماس بگیرید
مارک بعثت (Beasat)
مدل کیسه خون
کشور سازنده ایران
گارانتی

یسه خون تکی همراه با سیستم بازوی نمونه گیری 450 میلی لیتر و دارای سوزن G16 و محلول ضد انقاد CPDA1 
کاربرد: برای نگه داری و جمع آوری خون کامل با سیستم بازوی نمونه گیری خون جهت نمونه برداری