لطفاً صبر کنید ...

پانسمان کامفیل

قابلیت کاربرد به تنهایی جهت محافظت و ترمیم زخم های سطحی با ترشح کم یا بدون ترشح

به عنوان پانسمان ثانویه بر روی ژل پیوریلون یا بیاتین آلژینات

مناسب ترین پانسمان جهت سوچور های جراحی

قابل استفاده انواع زخم های فشاری

زخم های عروقی پا زخم پای دیابتی غیرعفونی سوختگی سطحی محل دهنده پیوند ساییدگی پوست و زخم های ناشی از تروما

فرمول کامفیل بدون وجود موادی چون پکتین و آلرژن های شناخته شده مانند کلوفون و لاتکس و مشتقات حیوانی مثل ژلاتین می باشد.
استعلام قیمت
قیمت : تماس بگیرید
مارک کلوپلاست (Coloplast)
مدل شفاف 10
کشور سازنده Denmark
گارانتی

قابلیت کاربرد به تنهایی جهت محافظت و ترمیم زخم های سطحی با ترشح کم یا بدون ترشح

به عنوان پانسمان ثانویه بر روی ژل پیوریلون یا بیاتین آلژینات

مناسب ترین پانسمان جهت سوچور های جراحی

قابل استفاده انواع زخم های فشاری ،

زخم های عروقی پا، زخم پای دیابتی غیرعفونی، سوختگی سطحی ، محل دهنده پیوند، ساییدگی پوست و زخم های ناشی از تروما

فرمول کامفیل بدون وجود موادی چون پکتین و آلرژن های شناخته شده مانند کلوفون و لاتکس و مشتقات حیوانی مثل ژلاتین می باشد.