لطفاً صبر کنید ...

آرنج بند چائوبا CHAOBA ساخت چین

صدمه های وارده به آرنج می تواند با درگیر شدن عضلات بازو لیگامنت ها تاندون ها و استخوان های در بازو صورت گیرد.به عنوان مثال ورزشکارهایی که در زمینه های گلف بیسبالتنیس و بوکس فعالیت دارند نسبت به سایرین دچار آسیب های آرنج و در نهایت درد ناشی از آن می شوند.در این صورت آرنج بند یکی از کمک کننده های عالی میباشد.
قیمت : تماس بگیرید
مارک چائوبا (CHAOBA)
مدل آرنج بند
کشور سازنده China
گارانتی

صدمه های وارده به آرنج می تواند  با درگیر شدن  عضلات بازو، لیگامنت ها، تاندون ها و استخوان های در بازو صورت گیرد.به عنوان مثال ورزشکارهایی که در زمینه های گلف، بیسبال،تنیس و بوکس فعالیت دارند نسبت به سایرین دچار آسیب های آرنج و در نهایت درد ناشی از آن می شوند.در این صورت آرنج بند یکی از کمک کننده های عالی میباشد.