لطفاً صبر کنید ...

گن صورت غبغب دوک duke ساخت ایران

-ایجاد فشار مناسب در قسمت های صورت چانه و گردن.
-بهبود گردش خون به حداقل رساندن تورم خالی کردن بافت ها از مایعات خطرناک و تسریع دوره نقاهت بعد از عمل.
-ایجاد راحتی بیشتر و همچنین کمک به قرارگیری صحیح پوست بر روی بافت زیرین.
-قابلیت تنظیم سایز به منظور ایجاد راحتی و فشار
-مناسب برای هر بیمار.
-باز بودن قسمت گوش ها.
قیمت : تماس بگیرید
مارک دوک (duke)
مدل گن غبغب
کشور سازنده ایران
گارانتی

-ایجاد فشار مناسب در قسمت های صورت چانه و گردن.
-بهبود گردش خون به حداقل رساندن تورم خالی کردن بافت ها از مایعات خطرناک و تسریع دوره نقاهت بعد از عمل.
-ایجاد راحتی بیشتر و همچنین کمک به قرارگیری صحیح پوست بر روی بافت زیرین.
-قابلیت تنظیم سایز به منظور ایجاد راحتی و فشار
 -مناسب برای هر بیمار.
-باز بودن قسمت گوش ها.