لطفاً صبر کنید ...

محلول ضد عفونی و شستو شو دهنده زخم 500ml هگزاسپت hexasept ساخت ایران

هگزاسپت محلول ضدعفونی کننده و شستشو دهنده زخم های باز و سوختگی ها بر پایه 1 کلرهگزیدین دی گلوکونات می باشد که قادر به ضد عفونی قدرتمند و پایدار زخم های باز و سوختگی های معمولی است. این محلول فاقد عوارض جانبی سوزش بو و رنگ بوده و در حضورخون و ترکیبات بافتی قادر به ادامه فعالیت آنتی میکروبیال خود می باشد. اثر ماندگار و فوق العاده قدرتمند محلول هگزاسپت درمقابل طیف وسیعی از عوامل بیماری زا از قبیل گونه های مختلف استافیلوکوکها سودوموناس آئروژینوزاHIV HCV و.... این محلول را به عنوان بهترین گزینه برای ضدعفونی زخم های باز وسوختگی ها و جایگزین ایمن و کارآمد برای ترکیبات یده (بتادین) معرفی می کند.
قیمت : تماس بگیرید
مارک هگزاسپت (hexasept)
مدل 500ml
کشور سازنده ایران
گارانتی

هِگزاسپت، محلول ضدعفونی کننده و شستشو دهنده زخم های باز و سوختگی ها بر پایه %1 کلرهگزیدین دی گلوکونات می باشد که قادر به ضد عفونی قدرتمند و پایدار زخم های باز و سوختگی های معمولی است. این محلول، فاقد عوارض جانبی، سوزش، بو و رنگ بوده و در حضورخون و ترکیبات بافتی قادر به ادامه فعالیت آنتی میکروبیال خود می باشد. اثر ماندگار و فوق العاده قدرتمند محلول هگزاسپت درمقابل طیف وسیعی از عوامل بیماری زا از قبیل گونه های مختلف استافیلوکوکها، سودوموناس آئروژینوزا،HIV ،HCV و....، این محلول را به عنوان بهترین گزینه برای ضدعفونی زخم های باز وسوختگی ها و جایگزین ایمن و کارآمد برای ترکیبات یده (بتادین) معرفی می کند.