لطفاً صبر کنید ...

کاغذ نوار قلب ECG پی ای بی pab ساخت ایران

الکترو کاردیوگراف سیگنال های الکتریکی شده در ارتباط با فعالیتهای قلبی را تشخیص داده و یک یک منحنی ثبتی شده محور ولتاژ زمانی تولید میکنند. این شکل از گراف ها برای تشخیص دهی و کمک در درمان کردن برخی از انواع بیمارهای قلبی و عروقی و آریتمی ها استفاده میشوند.
از دستگاه های الکترو کاردیوگرافی برای تشخیص دهی مشکلات قلبی مشخص شدن پاسخ بیماران به دارو روند کارکردی یا تغییرات کلی در عملکرد قلب افراد استفاده میشود. الکترو کاردیوگراف های چند کانالی که سیگنال ها را از دو لید یا بیشتر به صورتی همزمان ثبت میکنند و اغلب به جای دستگاه های تک کاناله استفاده می شوند.
قیمت : تماس بگیرید
مارک پی ای بی (p a b)
مدل ECG
کشور سازنده ایران
گارانتی
  • الکترو کاردیوگراف سیگنال‌هایی الکتریکی شده در ارتباط با فعالیت‌های قلبی را تشخیص داده و یک)  ECG  یک منحنی ثبتی شده محور ولتاژ ـ زمانی) تولید می‌کنند. این شکل از گراف ‌ها برای تشخیص دهی و کمک در درمان کردن برخی از انواع بیمارهای قلبی و عروقی و آریتمی‌ها استفاده می‌شوند.
  • از دستگاه‌ های الکترو کاردیوگرافی برای تشخیص دهی مشکلات قلبی، مشخص شدن پاسخ بیماران به دارو، روند کارکردی یا تغییرات کلی در عملکرد قلب افراد استفاده می‌شود. الکترو کاردیوگراف‌های چند کانالی که سیگنال‌ها را از دو تا لید یا بیشتر به ‌صورتی همزمان ثبت می‌کنند و اغلب به جای دستگاه‌ های تک کاناله استفاده می‌ شوند.
  • الکترو کاردیوگراف‌های چند کانالی مزیت‌های بسیار بنسبت  تک کانال ‌ها دارند. اینکه آنها باعث ساده ‌تر شدن و راحتی تفسیر سیگنال های ثبت شده از راه امکان مقایسه ی لیدهای ثبت شده در همان ضربانات قلب می‌شوند. در نتیجه ی آن اغلب، دقت تشخیص کیفیت بیشتری می‌یابد. برای  مثال، یک ضربان غیر صحیح که در دو یا تعداد ی بیشتر از لیدها به شکل همزمان شناسایی شده و می‌تواند یک آرتیفکت نیز باشد بدون اینکه التزامی داشته باشیم که لیدها را تغییر دهیم.