لطفاً صبر کنید ...

کیف کمک های اولیه سایز 3 ساخت ایران

استفاده در اماکن مختلف اداری تجاری کارگاهی و مسکونی.استفاده در فدراسیونها و تیمهای ورزشی و اردوها.استفاده در اماکن آموزشی نظیر مدارس دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای.استفاده در کلاسهای پیشرفته آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات.استفاده جهت نیروهای نظامی و انتظامی
قیمت : تماس بگیرید
مارک کیف (kif )
مدل سایز3
کشور سازنده ایران
گارانتی

استفاده در اماکن مختلف اداری ، تجاری ، کارگاهی و مسکونی.استفاده در فدراسیونها و تیمهای ورزشی و اردوها.استفاده در اماکن آموزشی نظیر مدارس ، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای.استفاده در کلاسهای پیشرفته آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات.استفاده جهت نیروهای نظامی و انتظامی