لطفاً صبر کنید ...

آب مقطر دوبار تقطیر نوین novin ساخت ایران

آب مقطر آبی است که در دیگ بخار جوشانده شده و در ظرف جداگانه ای دوباره به مایع تبدیل شده باشد. ناخالصی های موجود در آب اصلی که در زیر یا نزدیک نقطه جوش آب نمی جوشند در ظرف اصلی باقی می مانند. بنابراین آب مقطر یکی از انواع آب تصفیه شده است. آب آشامیدنی حداقل از سال 200 میلادی زمانی که فرآیند تقطیر به روشنی توسط اسکندر آفرودیسیاس شرح داده شد از آب دریا مقطر شده است. البته تاریخچه آب مقطر قبل از این بوده است زیرا ارسطو در مقطعی در Meteorologica به تقطیر آب اشاره کرده است.
قیمت : تماس بگیرید
مارک نوین ( novin)
مدل آب مقطر
کشور سازنده ایران
گارانتی

آب مقطر آبی است که در دیگ بخار جوشانده شده و در ظرف جداگانه ای دوباره به مایع تبدیل شده باشد. ناخالصی های موجود در آب اصلی که در زیر یا نزدیک نقطه جوش آب نمی جوشند در ظرف اصلی باقی می مانند. بنابراین ، آب مقطر یکی از انواع آب تصفیه شده است. آب آشامیدنی حداقل از سال 200 میلادی ، زمانی که فرآیند تقطیر به روشنی توسط اسکندر آفرودیسیاس شرح داده شد ، از آب دریا مقطر شده است. البته تاریخچه آب مقطر قبل از این بوده است ، زیرا ارسطو در مقطعی در Meteorologica به تقطیر آب اشاره کرده است.