لطفاً صبر کنید ...

ماساژور پروانه ای لاغری باترفلای butterfly مدل xft ساخت چین

تفاوت این دستگاه با ورزش در این می باشد که در ورزش چندین عضله منقبض و منبسط می شود تا یک عضله نتیجه اصلی را بگیرد. مثل عمل دراز نشست که در این عمل عضلات پشت ران روی ران گردن و غیره تحت الشعاع قرار می گیرد تا در نهایت عضله شکم نتیجه مطلوب را دریافت کنداما دستگاه ماساژور پروانه ای این قابلیت را دارد که با اعمال نیرو فقط بر روی عضله شکم آن را به اندازه دلخواه در بیاورد.
قیمت : تماس بگیرید
مارک باترفلای (butterfly)
مدل xft
کشور سازنده China
گارانتی

تفاوت این دستگاه با ورزش در این می باشد که در ورزش چنـدین عضـله منقبض و منبسط می شود تا یک عضله نتیجه اصلی را بگیرد. مثل عمل دراز نشـست که در این عمل عضلات پشت ران، روی ران، گردن و غیـره تحت الشـعاع قرار می گیرد تا در نهایت عضله شکم نتیجه مطلوب را دریافت کنداما دستگاه  ،،،ماساژور پروانه ای ایـن قابلیت را دارد که با اعمال نیرو فقـط بر روی عضله شکم آن را به اندازه دلخواه در بیاورد.