لطفاً صبر کنید ...

کیسه کمپرس یخ زیکلاس مد zyklus med در انواع رنگ ساخت ایران

در برخی موارد از سرما برای ماساژ درمانی استفاده میشود. این حالت از درمان نیز باعث کاهش درد میشود با این تفاوت که دردهای تیز و تند را کاهش میدهد. عضلات و ماهیچههای آسیب دیده با استفاده از سرما بهبود مییابند. در اثر سرما عصب ها نیز سردتر میشوند و پیام درد نیز سریع به بافتها نمیرسد. عنصر سرما باعث کرختی و بی حسی آن منطقه خاص میشود و علاوه بر آن تورم و التهاب آن را نیز کاهش میدهد.
قیمت : تماس بگیرید
مارک زیکلاس مد (ZYKLUS MED)
مدل کمپرس یخ
کشور سازنده ایران
گارانتی

در برخی موارد از سرما برای ماساژ درمانی استفاده می‌شود. این حالت از درمان نیز باعث کاهش درد می‌شود با این تفاوت که دردهای تیز و تند را کاهش می‌دهد. عضلات و ماهیچه‌های آسیب‌دیده با استفاده از سرما، بهبود می‌یابند. در اثر سرما عصب‌ها نیز سردتر می‌شوند و پیام درد نیز سریع به بافت‌ها نمی‌رسد. عنصر سرما باعث کرختی و بی‌حسی آن منطقه خاص می‌شود و علاوه بر آن تورم و التهاب آن را نیز کاهش می‌دهد.