لطفاً صبر کنید ...

رینگ ختنه حامدیکا hamedica در انواع سایز ساخت ایران

انجام ختنه با رینگ یا Plastiball از روشهای است که نسبتا بین خانوادههای ایرانی رایج شده است و مزایای زیادی دارد. از جمله مزایای انجام ختنه به این روش خونریزی کمتر خطرات کمتر و نیاز به مراقبتهای کمتر پس از عمل ختنه است. در این روش رینگ پلاستیکی روی نوک آلت قرار داده میشود سپس یک نخ محکم به عنوان Ligator دور آن بسته میشود و در نتیجه پوست ناحیه آلت که به آن Foreskin می گویند بین رینگ و نخ تحت فشار قرار می گیرد.
قیمت : تماس بگیرید
مارک حامدیکا (hamedica)
مدل رینگ ختنه
کشور سازنده ایران
گارانتی

انجام ختنه با رینگ یا Plastiball  از روش‌های است که نسبتا بین خانواده‌های ایرانی رایج شده است و مزایای زیادی دارد. از جمله مزایای انجام ختنه به این روش، خونریزی کمتر، خطرات کمتر و نیاز به مراقبت‌های کمتر پس از عمل ختنه است. در این روش رینگ پلاستیکی روی نوک آلت قرار داده می‌شود، سپس یک نخ محکم به عنوان Ligator دور آن بسته می‌شود و در نتیجه پوست ناحیه آلت که به آن Foreskin می گویند بین رینگ و نخ تحت فشار قرار می گیرد.