لطفاً صبر کنید ...

سر سوزن 5 میلی متر 31 گیج پیک سولوشن PISOLUTION ساخت ایتالیا

استفاده از تکنولوژی الکتروپولیش که براده های فلزی تشکیل شده بر روی سوزن را حذف نموده و سطح سر سوزن پیک سولوشن (PiC Solution) را بسیار صیقلی و هموار می سازد که از درد ناشی از ورود سوزن به داخل پوست جلوگیری می نماید.استفاده از تکنولوژی دیواره نازک (Thin Wall) سرسوزن پیک سولوشن (PiC Solution) که باعث تزریق یکنواخت انسولین گردیده و از درد ناشی از تجمع انسولین در زیر پوست جلوگیری می نماید.پوشش سلیکونی سوزن موجب تسهیل ورود سوزن به پوست و در نتیجه تزریق راحت و بدون درد می شود.
قیمت : تماس بگیرید
مارک پیک سولوشن (PICSOLUTION)
مدل 5 میلی متر
کشور سازنده Italy
گارانتی

استفاده از تکنولوژی الکتروپولیش که براده های فلزی تشکیل شده بر روی سوزن را حذف نموده و سطح سر سوزن پیک سولوشن (PiC Solution) را بسیار صیقلی و هموار می سازد، که از درد ناشی از ورود سوزن به داخل پوست جلوگیری می نماید.استفاده از تکنولوژی دیواره نازک (Thin Wall) سرسوزن پیک سولوشن (PiC Solution)، که باعث تزریق یکنواخت انسولین گردیده و از درد ناشی از تجمع انسولین در زیر پوست جلوگیری می نماید.پوشش سلیکونی سوزن، موجب تسهیل ورود سوزن به پوست و در نتیجه تزریق راحت و بدون درد می شود.