لطفاً صبر کنید ...

شکم بند دوران بارداری تبیان tebyan ساخت ایران

در طول دوران بارداری با بزرگ شدن رحم به تدریج شکم نیز بزرگ میشود. در اثر بزرگ شدن شکم پوست آن کشیده شده و در اواخر دوران بارداری شکستگی های کوچک در پوست نواحی زیرین به وجود می آید که به شکل خطوط صورتی رنگ دیده میشود. این ترکها در سینه و ران ها نیز گاها به وجود می آید و بعد از زایمان به شکل خطهای سفید باقی میمانند. پیدایش یک خط قهوه ای رنگ از ناف تا استخوان شرمگاهی از دیگر تغییرات رنگ پوست است که بیشتر در خانم های سیاه مو بروز میکند و بعد از پایان دوران بارداری کمرنگ تر شده و به تدریج از بین میرود. نمیتوان به صورت حتمی از پیدایش این خطوط جلوگیری کرد.
قیمت : تماس بگیرید
مارک تبیان (TEbyan)
مدل دوران بارداری
کشور سازنده ایران
گارانتی

در طول دوران بارداری، با بزرگ شدن رحم به تدریج شکم نیز بزرگ می‌شود. در اثر بزرگ شدن شکم، پوست آن کشیده شده و در اواخر دوران بارداری، شکستگی‌های کوچک در پوست نواحی زیرین به وجود می‌آید که به شکل خطوط صورتی‌رنگ دیده می‌شود. این ترک‌ها در سینه و ران‌ها نیز گاها به وجود می‌آید و بعد از زایمان به شکل خط‌های سفید باقی می‌مانند. پیدایش یک خط قهوه‌ای‌رنگ از ناف تا استخوان شرمگاهی از دیگر تغییرات رنگ پوست است که بیشتر در خانم‌های سیاه مو بروز می‌کند و بعد از پایان دوران بارداری کم‌رنگ‌تر شده و به‌تدریج از بین می‌رود. نمی‌توان به صورت حتمی از پیدایش این خطوط جلوگیری کرد، اما پوشیدن یک کرست طبی که شکم را سر جای خود نگه دارد، می‌تواند تا اندازه‌ای کمک‌کننده باشد. علاوه بر تغییرات پوست، بر اثر بزرگ شدن شکم، مرکز ثقل ستون فقرات تغییر می‌کند و با اعمال فشار اضافه بر مهره‌های کمری موجب افزایش قوس کمر می‌شود.