لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
ست بیهوشی موضعی (Pajunk) مدل Infiltralong
ست بیهوشی موضعی (Pajunk) مدل Infiltralong
ست بیهوشی موضعی (Pajunk) مدل Infiltralong محصول آلمان که از اقدامات ضروری برای بازگشت توانبخشی می باشد. بر طبق سال ها تجربه در ساخت کاتتر پایونگ اینفیلترانگ را به عنوان کاتتر ویژه ی زخم برای درمان مداوم زخم های عمیق و دراز مدت پس از عمل طراحی کرده است. خصوصیت ویژه این کاتتر دقت پایداری و توزیع یکنواخت بی حسی موضعی می باشد
ست بیهوشی کمباین (Pajunk) آلمان
ست بیهوشی کمباین (Pajunk) آلمان
ست بیهوشی کمباین (Pajunk) محصول آلمان از متداول ترین انواع بیهوشی است زیرا از اتلاف وقت در اتاق عمل (به خاطر تاثیر سریع اسپاینال) جلوگیری می کند و می تواند به مدت زمان طولانی ای با استفاده کتتر های اپیدورال ادامه داشته باشد .
سیستم بیهوشی مپلسون (Cerdas Med)
سیستم بیهوشی مپلسون (Cerdas Med)
سیستم بیهوشی مپلسون (Cerdas Med) محصول مالزی دارای یک بگ ذخیره و یک دریچه ی قابل تنظیم در انتهای بگ است.