لطفاً صبر کنید ...

ترانسدیوسر

یک ترانسدیوسر (مبدل) وسیله ای است که سیگنال الکتریکی حاصله از سنسور را تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می کند،

محصولات شرکت‌ها
دام  کابل  ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان
دام کابل ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان
دام کابل ترانسدیوسر medex اسمیتس (Smiths ) انگلستان - novatrans-cable for tek 414 for ibp and all products
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان
دام ترانسدیوسر فشار کودان (CODAN) آلمان - Domes, pressure transducer
ترانسدیوسر فشار تریونارا (Trionara) سوئد
ترانسدیوسر فشار تریونارا (Trionara) سوئد
ترانسدیوسر فشار تریونارا (Trionara) سوئد - Catheters, Vascular, Blood Pressure, Pressure Transducer