لطفاً صبر کنید ...

اکوسونوگرافی

اکوسونوگرافی همان سونوگرافی از قلب است. اکوسونوگرافی با استفاده از استاندارد دو بعدی، سه بعدی، و سونوگرافی داپلر برای ایجاد تصاویر از قلب است. 

اکوسونوگرافی یکی از تست های تشخیصی به طور گسترده مورد استفاده در قلب و عروق است. اطلاعات مفیدی از جمله اندازه و شکل قلب (کمی اندازه محفظه داخلی)، پمپاژ ظرفیت، و محل و وسعت هر گونه آسیب بافت ارائه می کنند. بوسیله اکوسونوگرافی پزشکان قادرند تخمین های دیگر از عملکرد قلب، مانند محاسبه برون ده قلبی، کسر جهشی، و عملکرد دیاستولیک (چگونه به خوبی قلب شل) بدهند .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها