لطفاً صبر کنید ...

آندوسکوپی گوش

اندوسکوپی گوش میانی را می توان به صورت مطمئن و موثر در مطب انجام داد. مورد استفاده آن عبارتند از: مشکوک بودن به فیستول های پری لنفاتیک، شروع اخیر کاهش شنوایی انتقالی بررسی آناتومی دریچه گرد قیل از درمان بیماری مینیر از طریق پرده صماخ و بررسی حفره صماخی قبل از جراحی گوش با هدف درمان عفونتهای مزمن گوش میانی و ماستوئیدی .

محصولات شرکت ها
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) آلمان
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) آلمان
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) محصول آلمان دارای 5 درجه انحنا در نوک دیستال و قابلیت باز فرآوری بهینه توسط اتوکلاو را دارا می باشد .