لطفاً صبر کنید ...

آندوسکوپی گوش

اندوسکوپی گوش میانی را می توان به صورت مطمئن و موثر در مطب انجام داد. مورد استفاده آن عبارتند از: مشکوک بودن به فیستول های پری لنفاتیک، شروع اخیر کاهش شنوایی انتقالی بررسی آناتومی دریچه گرد قیل از درمان بیماری مینیر از طریق پرده صماخ و بررسی حفره صماخی قبل از جراحی گوش با هدف درمان عفونتهای مزمن گوش میانی و ماستوئیدی .

محصولات شرکت‌ها
سیستم ثبت پتانسیل انگیخته شنیداری لابات (LABAT) ایتالیا
سیستم ثبت پتانسیل انگیخته شنیداری لابات (LABAT) ایتالیا
سیستم ثبت پتانسیلهای انگیخته شنیداری لابات (LABAT) ایتالیا - Evoked acoustic potentials system and otoneurophysiology
ثبت پتانسیل انگیخته شنیداری و تعادل (Natus) آمریکا
ثبت پتانسیل انگیخته شنیداری و تعادل (Natus) آمریکا
سیستم ثبت پتانسیلهای انگیخته شنیداری و تعادل ناتوس (Natus) آمریکا - Evoked acoustic potentials system and otoneurophysiology
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) آلمان
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) آلمان
آندوسکوپی گوش کارل اشتورز ( KARL STORZ ) محصول آلمان دارای 5 درجه انحنا در نوک دیستال و قابلیت باز فرآوری بهینه توسط اتوکلاو را دارا می باشد .
گرومت شپارد
گرومت شپارد
جهت برطرف کردن عفونت گوش داخلی