لطفاً صبر کنید ...

آمنیوسکوپ

آمینوسکوپها آندوسکوپهایی هستند که برای عبور دادن مستقیم از کانال گردنی به درون محفظه بسته بین جنین و غشاءِ آن یعنی حفره amniotic برای معاینه چشمی، نمونه برداری و/یا درمان جنین قبل از پاره شدن غشاء، طراحی شده اند. آمینوسکوپها معمولاً شامل یک پوشش خارجی، سیستم نوردهی و کانال کاری برای کتترها و ابزار عملیاتی می باشند. این آندوسکوپها ممکن است سخت یا انعطاف پذیر باشند.

محصولات شرکت‌ها
آمنیوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
آمنیوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
آمنیوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Amnioscopes