لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
آنالایزر بیوشیمی بایو سد (BIOSED) مدل GLOBAL 4500 DR ایتالیا
آنالایزر بیوشیمی بایو سد (BIOSED) مدل GLOBAL 4500 DR ایتالیا
آنالایزر بیوشیمی بایو سد (BIOSED) مدل GLOBAL 4500 DR ایتالیا دارای سیستم نمونه برداری با استفاده از دو سرنگ هامیلتون مستقل با دقت بسیار بالا و خروجی 750 تست در ساعت بصورت ثابت با ISE می باشد .