لطفاً صبر کنید ...

ماشین بیهوشی

دستگاه بیهوشی (ماشین بیهوشی) یکی از ابزارهای همیشگی اتاق عمل می باشد و پزشک متخصص به وسیله آن دوز دارو های بیهوشی را به طور مداوم به بیمار می دهد تا در حین انجام عمل بیمار به هوش نیاید. این دستگاه به دلیل کارکرد بسیار حساسی که بر روی بیمار اعمال میکند ، از پیچیدگی و فن آوری های خاصی بهره می برد . دستگاه انتقال بیهوشی دهنده های استنشاقی شامل اجزای مختلفی است که در برقراری بیهوشی استنشاقی با یکدیگر مرتبط می شوند. اجزای سیستم عبارتند از ماشین بیهوشی ، تبخیر کننده ها ، مدار بیهوشی دهنده ، ونتیلاتور و سیستم تخلیه.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه بیهوشی مدل Leon plus
دستگاه بیهوشی مدل Leon plus
دستگاه بیهوشی مدل Leon plus دارای صفحه نمایش رنگی 15 اینچ لمسی و بلندر الکترونیک و فلومتر دیجیتالی بسیار دقیق می باشد .
همچنین دارای مد های تنفسی IMV , PCV , Manual , S-IMV , PSV , S-PCV , HLM است .
تیپیس اکسیژن و بیهوشی اچسینر (HSINER) تایوان
تیپیس اکسیژن و بیهوشی اچسینر (HSINER) تایوان
تیپیس اکسیژن و بیهوشی اچسینر (HSINER) تایوان - ventilator monitoring adpter
ست لوله بیهوشی و تنفسی اچسینر (HSINER) تایوان
ست لوله بیهوشی و تنفسی اچسینر (HSINER) تایوان
ست لوله بیهوشی و تنفسی اچسینر (HSINER) تایوان - breathing circuts,anaesthesia
ماشین بیهوشی neptun مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی neptun مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی neptun مدک (Medec) بلژیک - Neptun a.m.
ماشین بیهوشی مدل saturn مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی مدل saturn مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی مدل saturn مدک (Medec) بلژیک - saturn evocolor a.m.
ماشین بیهوشی پرتابل Alpha مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی پرتابل Alpha مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی پرتابل Alpha مدک (Medec) بلژیک - portable anesthesia machin Alpha
ماشین بیهوشی مدل Caelus مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی مدل Caelus مدک (Medec) بلژیک
ماشین بیهوشی مدل Caelus مدک (Medec) بلژیک - Caelus Anastasia Machine