لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
آنژیوگرافی دیجیتال سی آرم سیاس (Sias)
آنژیوگرافی دیجیتال سی آرم سیاس (Sias)
آنژیوگرافی دیجیتال سی آرم سیاس (Sias) - Digital Image system ,Angiographic /Cardiovascular
دستگاه آنژیوگرافی دیجیتال  Bransist Alexa C12/F12
دستگاه آنژیوگرافی دیجیتال Bransist Alexa C12/F12
دستگاه آنژیوگرافی دیجیتال Bransist Alexa C12/F12 ساخت ژاپن دارای حرکت در سه محور ژنراتور ولتاژ بالا پنل LCD سیستم خنک کنندگی و حرکت تخت در 4 جهت می باشد .
سیستمهای تصویربرداری دیجیتالیوآنزیوگرافی ای ام دی (EMD) ترکیه
سیستمهای تصویربرداری دیجیتالیوآنزیوگرافی ای ام دی (EMD) ترکیه
سیستمهای تصویربرداری دیجیتالیوآنزیوگرافی ای ام دی (EMD) ترکیه - image digitization systems Angiography Cardiovascular