لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
اپلایر عروق مارک vitalitec فرانسه و آمریکا
اپلایر عروق مارک vitalitec فرانسه و آمریکا
اپلایر عروق مارک vitalitec محصول فرانسه و آمریکا همراه کلیپس ها به عنوان وسیله جایگذاری جهت بستن آتروماتیک عروق توسط کلیپس ها نیز عرضه می گردد.
نوع و شکل الماسی شیار بندی داخلی هد اپلایرهای کمپانی در مقایسه با انواع مشابه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و کاملا آتروماتیک می باشد . اپلایر از جنس استنلس استیل می باشد .
کلیپ فنری و گیره دار و اپلایر اپلاید (applied) آمریکا
کلیپ فنری و گیره دار و اپلایر اپلاید (applied) آمریکا
کلیپ فنری و گیره دار و اپلایر اپلاید (applied) آمریکا - Spring Clips, Clip Applicator and Ratchet Clips
اپلایر همولاک لوکا کلیپ لوکا مد (LocaMed) انگلستان
اپلایر همولاک لوکا کلیپ لوکا مد (LocaMed) انگلستان
اپلایر همولاک لوکا کلیپ لوکا مد (LocaMed) انگلستان - Laparoscopic Applier for Polymer LocaClip