لطفاً صبر کنید ...

آرتیکولاتور

آرتیکولاتور یک وسیله مکانیکی است که نقش فکین و مفصل گیجگاهی فکی را در خارج از دهان ایفا میکند. آرتیکولاتور میتواند ارتباط کستها را در یک یا چند رابطه برقرار کند. طراحان و سازندگان  آرتیکولاتورها از ابتدا درصدد ساخت دستگاهی بودند که بتوانند هر چه بیشتر روابط فکین را همانطور که در انسان میباشد برقرار نمایند. هر قدر علم به روابط فکین و حرکات فک پایین توسعه یافت  آرتیکولاتورهای ساده به نوع پیچیده تر تبدیل گردیدند.

آتیکوالتورها بر مبنای حرکت فکین به چند دسته تقسیم میشوند: دسته ی اول:  آرتیکولاتورهای ساده یا لولایی

محصولات شرکت‌ها