لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سوزن اسپاینال (Dr.j) ژاپن
سوزن اسپاینال (Dr.j) ژاپن
سوزن اسپاینال (Dr.j) محصول کشور ژاپن با برش سه جهته منجر به ورود هموار آسان و بی خطر به ناحیه Dura می گردد. در ضمن پایه این سوزن ها جهت اطلاع از ریفلاکس مایع اسپاینال شفاف می باشد.
سوزن اسپاینال مارک (tuoren) چین
سوزن اسپاینال مارک (tuoren) چین
سوزن اسپاینال (tuoren) محصول کشور چین در سایز های مختلف برای نمونه گیری مایع مغزی نخاعی به کار می رود.
سوزن اسپاینال مارک (Dr.j) ژاپن
سوزن اسپاینال مارک (Dr.j) ژاپن
سوزن اسپاینال مارک (Dr.j) محصول کشور ژاپن با برش سه جهته منجر به ورود هموار آسان و بی خطر به ناحیه Dura می گردد. در ضمن پایه این سوزن ها جهت اطلاع از ریفلاکس مایع اسپاینال شفاف می باشد.