لطفاً صبر کنید ...

آتلت گازهای طبی

این اتلت ها دارای سیستم منحصر به فرد رها سازی دو مرحله ای میباشند و این قابلیت را می دهند که در مرحله اول مسیر عبور گاز قطع شده و در مرحله بعد دستگاه از اتلت جدا می شود.

محصولات شرکت‌ها
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا -
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا -
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی - Medical gas outlet
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی - Gas Adaptor
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا - Medical Gas outet
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا - Valve NF O2
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا - O2 outlet set composed by:Humidifier