لطفاً صبر کنید ...

آتلت گازهای طبی

این اتلت ها دارای سیستم منحصر به فرد رها سازی دو مرحله ای میباشند و این قابلیت را می دهند که در مرحله اول مسیر عبور گاز قطع شده و در مرحله بعد دستگاه از اتلت جدا می شود.

محصولات شرکت‌ها
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(ولو NF o2) هرسیل ( Hersill) اسپانیا - Valve NF O2
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا
ست اتلت اکسیژن(هیومیدیفایر) هرسیل ( Hersill) اسپانیا - O2 outlet set composed by:Humidifier
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا
آتلت دو سوپاپ گاز طبی فینی (Fini) ایتالیا -
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا
آتلت گازهای طبی-انواع فینی (Fini) ایتالیا -
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آتلت گازهای طبی مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی - Medical gas outlet
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی
آدابتوراتلت مدی مکس (MEDIMAX) کره جنوبی - Gas Adaptor
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا
اتلت گازهای طبی اوهیو (Ohio) آمریکا - Medical Gas outet