لطفاً صبر کنید ...

اتولانست

اتولانست دستگاهی برای سنجش میزان قند خون است.

محصولات شرکت ها
قلم اتولانست بایونیم GD500
قلم اتولانست بایونیم GD500
قلم اتولانست بایونیم GD500 تحت لیسانس سوییس یک لانست چند بار مصرف برای مصارف خانگی و حرفه ای است.
این وسیله به صورت اتوماتیک لانست را در نوک انگشت فرو برده و بیرون می آورد تا نمونه خون مویرگی حاصل شود.
همچنین برای آسایش کاربر های مختلف عمق نفوذ لانست در 7 درجه قابل تنظیم است.
این محصول با بهره گیری از فن آوری پیشرفته نه تنها در کاهش درد بلکه در کاهش آلودگی محیطی نیز بسیار موثراست. GD500 همراهی همیشگی و سودمند برای بیماران دیابتی می باشد.