لطفاً صبر کنید ...

اتورینولارنگوسکوپ

اتورینولارنگوسکوپ برای معاینه حنجره  بینی و حلق مورد استفاده قرار می گیرد.

حنجره‌بینی یا لارنگوسکوپی (Laryngoscopy ) یک مداخله درمانی است که طی آن چین‌های مربوط به تارهای صوتی و چاکنای مشاهده می‌شود.

وسیله‌ای که برای مشاهده حنجره و چاکنای به کار می‌رود لارنگوسکوپ (Laryngoscope) یا حنجره‌بین نامیده می‌شود.

کلمه لارنگوسکوپ از دو جزء Larynx + Scope تشکیل شده است. این وسیله برای مشاهده حنجره، تارهای صوتی و مجرای بین آنها استفاده می‌شود. دو نوع لارنگوسکوپ وجود دارد؛ نوع سخت و نوع قابل انعطاف.

محصولات شرکت‌ها
لارینوسکوپ نوپا (nopa) آلمان
لارینوسکوپ نوپا (nopa) آلمان
لارینوسکوپ نوپا (nopa) آلمان - laryngoscope