لطفاً صبر کنید ...

انواع کیسه

کیسه های مصرف پزشکی در موارد مختلف ماندد کیسه ادرار و .... به کار می رود .

محصولات شرکت‌ها
کیسه تخلیه (RUSCH) مدل MemoBag
کیسه تخلیه (RUSCH) مدل MemoBag
کیسه تخلیه (RUSCH) مدل MemoBag محصول آلمان جهت برداشتن نمونه ها به صورت ساده و ایمن با حداقل تهاجم ایمنی و اطمینان را برای جراح و همچنین بیمار فراهم می نماید. بلافاصله پس از ورود این کیسه از طریق یک تروکار 10 میلی متری سیم Nitinol در لبه بالایی کیسه به شکل دایره ای در آمده و کیسه را باز نگه می دارد. نمونه های بزرگ را می توان درون کیسه شفاف و نفوذناپذیر بدون هیچگونه خطر آلودگی و یا انتشار سلول های بدخیم به قطعات کوچکتری برش داد. پس از آن این کیسه به راحتی بسته و برداشته می شود.