لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
ترمال سایکلر Thermal Cycler مدل  T100 محصول آمریکا
ترمال سایکلر Thermal Cycler مدل T100 محصول آمریکا
دستگاه ترمال سایکلر 96 خانه گرادیانت با صفحه نمایش رنگی قابل لمس .
دستگاه Real Time PCR مدل CFX96 محصول آمریکا
دستگاه Real Time PCR مدل CFX96 محصول آمریکا
دستگاه ریل تایم پی سی آر 96 خانه گرادیانت با صفحه نمایش رنگی قابل لمس .