لطفاً صبر کنید ...

انواع کابل

کابل به صورت تک سیم یا مجموعه ای از سیم ها برای هدایت جریان الکتریکی می باشد .

محصولات شرکت ها
کابل اندازه گیری ترشلد(لید جایگذاری شده) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل اندازه گیری ترشلد(لید جایگذاری شده) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل اندازه گیری ترشلد(لید جایگذاری شده) فیاب (Fiab) ایتالیا - کابل اندازه گیری ترشلد(لید جایگذاری شده)
کابل و لید تکنو (TEKNO) آلمان
کابل و لید تکنو (TEKNO) آلمان
کابل و لید تکنو (TEKNO) آلمان - cables/Leads,Electrosurgical unit
کابل ها فیبر نوری تکنو (TEKNO) آلمان
کابل ها فیبر نوری تکنو (TEKNO) آلمان
کابل ها فیبر نوری تکنو (TEKNO) آلمان - cables,fiberoptic