لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی آندوسکوپیک قلب

آندوسکوپی تشخیصی تحت بی حسی موضعی و بدون نیاز به بیهوشی عمومی و بصورت سرپایی در مطب یا درمانگاه قابل انجام است . در بسیاری از موارد در کودکان نیز می توان بصورت سرپایی آنرا انجام داد .انجام این روش بین ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد .

محصولات شرکت‌ها
ویدئو اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
ویدئو اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
ویدئو اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان - Video systems,Endoscopic
اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان
اندوسکوپیک تکنو (TEKNO) آلمان - Obturators, Endoscopic
سیستم های ویدئویی آندوسکوپیک استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم های ویدئویی آندوسکوپیک استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم های ویدئویی آندوسکوپیک استرایکر (Stryker) سوئیس - Video Systems, Endoscopic